Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till Röbäcks IF!


Röbäcks IF kallar till årsmöte
2019-02-27 09:48

Torsdag 21 mars kl 19:30 har föreningen årsmöte i Linneaskolans matsal. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Om du som är medlem vill ta del av årsmöteshandlingarna innan årsmötet så kontaktar du Kalle Öhlund (kalle@robacksif.se). Handlingarna kommer finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. 

 

Ärendelista för mötet:

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

       b) Styrelsens förvaltningsberättelser (balans- och resultaträkning) för det senaste

            räkenskapsåret

       c) Ändamålsbestämda medel (lagkassor/projekt)

       d) Bokslut i RAAB skall vara redovisat till föreningens revisorer.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

      verksamhets-/räkenskapsåre

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

     a) Föreningens ordförande för en tid på ett år.

     b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

     c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

     d) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år.  I detta val får inte

         styrelsens ledamöter delta.

     e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses

          till ordförande (sammankallande)

13. Beslutande  av värdegrundsdokument.

14. Övriga frågor


Varmt välkomna! 

/Röbäcks IF

Sommarjobba hos oss!
2019-02-20 13:53
Nu är intresseanmälan öppen för sommarens olika uppdrag hos oss. 
Vi har tänkt om lite i år och kommer i nuläget inte att erbjuda någon fotbollsskola. Detta för att istället lägga mer krut på Röbäck Camp vilket innebär att vi behöver ännu fler personer som engagerar sig och arbetar där i olika roller.

Senast fredag 8 mars vill vi ha din intresseanmälan.
För att komma till formuläret, klicka här.

Vid eventuella frågor, kontakta:
Victor Öberg, victor@robacksif.se 

Anmälan öppen till Röbäckscupen!
2019-02-13 11:03
Nu är de möjligt att anmäla sig till årets upplaga av Röbäckscupen som går av stapeln den 8-9 juni.
Sprid budskapet så vi får många lag anmälda!

Röbäcks IF hälsar varmt välkomna

Kansliet håller stängt - utbildning
2019-02-06 07:50
Idag onsdag (6/2) och imorgon torsdag (7/2) är kansliet stängt. De genomgår en utbildning.

På fredag är de tillgängliga som vanligt.


Arenavärdskap
2019-01-29 09:05
Vi behöver tillsammans ta ansvar att det fungerar bra med uppgiften arenavärdskap.
Efter ett antal mindre incidenter så behövs en påminnelse att det är väldigt viktigt att man följer de uppsatta rekommendationerna för arenavärdskap. 
Läs igenom denna en extra gång när de är dags för er att vara arenavärdar.

Absolut viktigast är att man besöker kommunens bokningssida ett par dagar innan helgen. För att säkerställa vilka matcher och tider som gäller.  

Har ni synpunkter eller idéer, hör av er.
Alla föräldrar och ledare, ni gör ett fantastiskt jobb för våra barn, kom ihåg de!
Nyheter från våra lag
FB P06, 19/03 23:30 
IB P08, 19/03 18:42 
IB P2011, 19/03 09:26 
FB F05/06, 18/03 15:47 
FB P05, 16/03 16:22 
 
Våra sponsorer:
Domarlista klicka på pipan
För felanmälan på Röbäcks Arena klicka på gubben