Domarlista - klicka på pipan
Våra sponsorer:
För felanmälan på Röbäcks Arena - klicka på gubben
 
Välkommen till Röbäcks IF!
Välkommen till Röbäcks IF!
Från och med måndag 3 oktober är klubbstugan numera bemannad på måndagar kl 17:45-18:45. Då kan du som ledare, aktiv eller endast medlem komma förbi och få hjälp med eventuella frågor och funderingar.
Röbäcks IF kallar till årsmöte
2017-02-20 10:00
Måndag 20 mars kl 19:00 har föreningen årsmöte i klubbstugan på Röbäcks Arena. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Om du som är medlem vill ta del av årsmöteshandlingarna innan årsmötet så kontaktar du Victor Öberg (victor@robacksif.se) eller Aleksander Brännström (ordforande@robacksif.se). Handlingarna kommer finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. 

Ärendelista för mötet:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

       b) Styrelsens förvaltningsberättelser (balans- och resultaträkning) för det senaste

            räkenskapsåret

       c) Ändamålsbestämda medel (lagkassor/projekt)

       d) Bokslut i RAAB skall vara redovisat till föreningens revisorer.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

      verksamhets-/räkenskapsåre

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

     a) Föreningens ordförande för en tid på ett år.

     b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

     c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

     d) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år.  I detta val får inte

         styrelsens ledamöter delta.

     e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses

          till ordförande (sammankallande)

13. Övriga frågor

Röbäcks IF söker organisationsledare
2017-02-16 10:00
Föreningen kommer inom kort att kalla till årsmöte. Då vi det senaste året saknat valberedning har arbetet med att rekrytera nya organisationsledare så klart blivit lidande. Därför ber vi nu alla medlemmar att tillsammans se sig om och identifiera potentiella personer till vår styrelse och våra sektioner. 

Vi söker främst två ledamöter till vår styrelse samt en suppleant. Personerna får gärna brinna lite extra för material och marknad men det är inger krav. 

Är du intresserad eller vill tipsa om någon person, maila ordforande@robacksif.se

Tack på förhand!
Taekwondotävling i Elofssonhallen på lördag!
2017-02-14 10:16
Lördagen den 18/2 är Elofssonhallen bokad för Taekwondotävling. Tävlingen börjar 9:00 och beräknas pågå till 18:00. Ca 170 tävlande från kommer att fightas under dagen.

Ham Kae Kwan, Umeå är arrangör och bjuder in alla ungdomar som kommer klädda i Röbäcks IF kläder på gratis entré.

Kom och heja fram Umeås egna fighters, i fiket kommer det att vara försäljning av varma mackor, korv med bröd, fikabröd, godis mm.

I hallen kommer det att vara en skogräns - Observera och respektera skogränsen då våra fighters kommer att röra sig i lokalen barfota J

 

Vad är Taekwondo?

Taekwondo (TKD) betyder "foten och handens väg" och är en kampsport, av koreanskt ursprung, för stående strid, som lägger större vikt på sparkar än de flesta andra liknande kampsporter.

Tävling

Tävlingsmatch utkämpas på en tävlingsmatta som är 8 x 8 meter. Matchen leds av en ringdomare som bryter kampmomentet ifall något fel utförts och tilldelar de tävlande varning/minuspoäng. Poäng noteras av 2 kantdomare. Poängen summeras i slutet av matchen och utövaren med flest poäng vinner. Man använder elektroniska sensorer för att räkna träffar

En kampmatch i individuell tävlan består av två eller tre ronder på 1,5 eller 2 minuter vardera beroende på tävlings grupp. Mellan ronderna är det en kortare rondpaus. Poänggivande område på motståndaren är framsidan av kroppen från midjan och nyckelben. Handteknik mot västen ger en (1) poäng, fotteknik mot västen ger två (2) poäng och roterande fotteknik mot västen ger tre (3) poäng.

Röbäckscupen 10-11 juni!
2017-02-07 17:00
Röbäcks IF bjuder in lag i åldrarna F/P 07/08 till årets fotbollsfest på Röbäcks Arena. En cup i juni, när gräset grönskat, det spritter i benen och fotboll är som roligast! Missa inte chansen till en kickstart på säsongen. 

Matcherna är fördelade över två dagar, 5-manna för de yngre och 7-manna för de äldre. Medaljer till alla. Anmälningsavgift till självkostnadspris. Tävlingsföreskrifter enligt SvFF riktlinjer för respektive åldersklass. Försäljning av mat, fika, dryck etc kommer finnas båda dagarna. 

För lag utanför Umeå finns det möjlighet att bo hos oss på Röbäcks Arena! 

Anmälan görs här.

Mer info kommer löpande under RÖBÄCKSCUPEN i toppmenyn här på sidan.

Kontakt:
Robert Sondell
sondell.robert@gmail.com 
070-305 09 04

Sommarjobba hos oss!
2017-01-23 11:00
Bilder från Röbäck Camp 2016.
Under sommaren kommer det finnas flera olika möjligheter för ungdomar att jobba hos oss. I formuläret nedan anmäler du ditt intresse, alla är välkomna att göra det men som du kan se så kommer vissa åldersgrupper att prioriteras för respektive uppdrag. Vårt mål och vår förhoppning är att kunna erbjuda så många som möjligt en sysselsättning i sommar, fram för allt då Röbäck Camp kommer växa.

Ju snabbare vi får in din intresseanmälan desto bättre.
Formuläret hittar du här.
Ansökan stänger fredag 24 februari. 

För frågor angående sommarens uppdrag, kontakta:
Victor Öberg
070-553 57 39
victor@robacksif.se
Nyheter från våra lag
IB F04, 23/02 15:50 
IB P05, 22/02 17:05 
IB P06, 21/02 23:54 
IB F02/03 , 21/02 12:03 
IB F05/06, 20/02 11:17 
IB F02/03 , 20/02 10:55