Välkommen till Röbäcks IF!
Vid anmälan till sommarens arrangemang:
1. Klicka fram till önskad vecka.
2. Ange målsman och e-post till målsman samt antal deltagare ni önskar anmäla.
3.Fyll i ytterligare uppgifter i det efterkommande formuläret för det antal deltagare som ska anmälas.
4. Betala. Kvitto skickas från PayPal till er angiva e-post. 

Till anmälan för fotbollsskolan, 18-20 juni vecka 25.
Till anmälan för Röbäck Camp, erbjuds vecka 26 och vecka 27.
Valborgsmässoafton på Röbäcks Arena!
2018-04-20 07:30

Valborgsmässoafton på Röbäcks Arena måndag 30 april, se hålltider nedan:

 

Kl. 18:00 

 • Försäljning av fika, hamburgare mm.
 • Lotteri med fina vinster
 • Fiskedamm

Kl. 19:00

 • Vårtal och Kören ChorAll sjunger

Kl. 19:30 

 • Brasan tänds

Välkomna!
Fotbollslek för barn 2012
2018-04-16 14:00
Nu startar vi fotbollslek för barn födda 2012.
Mer info hittar du här.

Välkomna!
Kallelse till extrainsatt årsmöte torsdag 12/4 kl 19:00
2018-03-27 10:35
Föreningen bedrivs i stort sett endast av ideella krafter, det senaste året har ett stort arbete lagts ned för att skapa en stabil grund för föreningen att arbeta vidare ifrån. Bland annat har ett ekonomiskt underskott på ca 282 000:- för året 2016 under det senaste verksamhetsåret vänts till ett överskott på ca 65 000: - genom att stärka intäkter och att minska utgifter. Utgångsläget för att kunna arbeta med utveckling av både föreningens verksamhet samt vår fantastiska arena har inte varit så här goda på många år. Allt det arbete som lagts ner har också en baksida, detta då ett antal eldsjälar inte längre har den energi och tid som behövs för att driva styrelsearbetet vidare.

Vid föreningens årsmöte den 21/3 2018 var endast 13 medlemmar närvarande, detta inkluderat styrelsen. Vid årsmötet valdes undertecknad till ny ordförande samt att 3 ledamöter kunde väljas. I dagsläget saknar styrelsen 4 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter samt en valberedning. Därför kallar vi till ett extrainsatt årsmöte där dessa poster ska bemannas.

Den krassa verkligheten är att Röbäcks IF inte kommer att kunna driva verksamheten vidare om inte fler medlemmar ställer upp och hjälper till i styrelsearbetet. Med full bemanning i styrelsen så är det inte några särskilt betungande uppdrag men det kommer inte att fungera på det fåtal personer som i dagsläget visat intresse för att hjälpa till.

Som medlem är du nu kallad till Linneaskolans matsal torsdag den 12/4 kl 19,00 för ett extrainsatt årsmöte. Har vi inte efter detta möte en komplett styrelse så kommer vi inte att starta upp fotbollsverksamheten under våren då det inte finns förutsättningar att driva verksamheten på ett bra sätt!

Nu är det dags att visa Röbäcksandan!

_______________________________

Robert Sondell, ordförande Röbäcks IF


Anmälan till Röbäck Camp och fotbollsskolan öppnar på fredag!
2018-03-21 08:50
Nu är vi nära att öppna anmälan till sommarens arrangemang så ni kan hugga er platser. I fjol blev Röbäck Camp fullbokat på drygt ett dygn! På fredag 23 mars kl 10:00 är det dags men ni kan redan nu gå in på Röbäck Camp-sidan och se hur anmälan kommer gå till och se ut. Vi har ett nytt anmälningssystem som bland annat innebär att betalning görs direkt i anmälan. Kom ihåg att det går att anmäla sig till både vecka 26 och vecka 27 i år. 

Anmälan för fotbollsskolan som genomförs mån-ons vecka 25 kommer ligga längst upp här på förstasidan och anmälan för Röbäck Camp kommer ligga inne på Röbäck Camp-sidan.

Båda arrangemangen riktar sig till barn/ungdomar födda 2011-2006.

Vid eventuella frågor, kontakta:
Victor Öberg
victor@robacksif.se
Röbäcks IF kallar till årsmöte
2018-03-02 08:30
Onsdag 21 mars kl 19:00 har föreningen årsmöte i Linneaskolans matsal. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Om du som är medlem vill ta del av årsmöteshandlingarna innan årsmötet så kontaktar du Aleksander Brännström (ordforande@robacksif.se). Handlingarna kommer finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. 

Ärendelista för mötet:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

       b) Styrelsens förvaltningsberättelser (balans- och resultaträkning) för det senaste

            räkenskapsåret

       c) Ändamålsbestämda medel (lagkassor/projekt)

       d) Bokslut i RAAB skall vara redovisat till föreningens revisorer.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

      verksamhets-/räkenskapsåre

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

     a) Föreningens ordförande för en tid på ett år.

     b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

     c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

     d) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år.  I detta val får inte

         styrelsens ledamöter delta.

     e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses

          till ordförande (sammankallande)

13. Övriga frågor

Nyheter från våra lag
FB P06, 24/04 19:51 
IB P06, 24/04 19:42 
FB P05, 24/04 16:29 
FB P08, 23/04 19:32 
IB F02/03 , 23/04 17:18 
 
Våra sponsorer:
Domarlista klicka på pipan
För felanmälan på Röbäcks Arena klicka på gubben