Välkommen till Röbäcks IF!


Röbäcks IF kallar till årsmöte
2018-03-02 08:30
Onsdag 21 mars kl 19:00 har föreningen årsmöte i Linneaskolans matsal. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Om du som är medlem vill ta del av årsmöteshandlingarna innan årsmötet så kontaktar du Aleksander Brännström (ordforande@robacksif.se). Handlingarna kommer finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. 

Ärendelista för mötet:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

       b) Styrelsens förvaltningsberättelser (balans- och resultaträkning) för det senaste

            räkenskapsåret

       c) Ändamålsbestämda medel (lagkassor/projekt)

       d) Bokslut i RAAB skall vara redovisat till föreningens revisorer.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

      verksamhets-/räkenskapsåre

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

     a) Föreningens ordförande för en tid på ett år.

     b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

     c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

     d) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år.  I detta val får inte

         styrelsens ledamöter delta.

     e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses

          till ordförande (sammankallande)

13. Övriga frågor

Viktig information angående medlemsfakturor från Röbäcks IF
2018-02-21 11:55

Det har uppstått ett problem med utskick av fakturor för medlems/träningsavgifter. Vissa medlemmar har fått betalningspåminnelser utan att ha fått någon föregående faktura. Vi har nu åtgärdat problemet och skickat ut en ny faktura via e-post.

Om du har funderingar kan du ta hjälp av följande kontrollfrågor för att veta vad som gäller för dig:

 

Om du har fått en påminnelse, men inte tidigare fått någon faktura:

-          Har du betalat medlems/träningsavgiften, inklusive påminnelseavgift?

o   Kontakta oss via e-post på robacksif@idrottsservice.com med dina kontouppgifter om du vill ha påminnelseavgiften återbetalad.

 

-          Har du betalat medlemsavgiften, men inte påminnelseavgift?

o   Du behöver inte göra någonting. Du kan slänga betalningspåminnelsen.

 

-          Har du ännu inte betalat medlemsavgiften?

o   Betala medlemsavgift enligt den nya faktura som skickades ut via e-post idag, 180221. Du kan slänga betalningspåminnelsen. Betala inte påminnelseavgift.Har du frågor? Kontakta oss på: 090-349 34 42 eller robacksif@idrottsservice.com 

Sommarjobba hos oss 2018!
2018-02-15 09:42
Bilder från Röbäck Camp 2017.
Under sommaren kommer det finnas flera olika möjligheter för ungdomar att jobba hos oss. I formuläret nedan anmäler du ditt intresse, alla är välkomna att göra det men som du kan se så kommer vissa åldersgrupper att prioriteras för respektive uppdrag. Vårt mål och vår förhoppning är att kunna erbjuda så många som möjligt en sysselsättning i sommar, fram för allt då Röbäck Camp kommer växa.

Ju snabbare vi får in din intresseanmälan desto bättre.
Formuläret hittar du här.
Ansökan stänger fredag 2 mars.

För frågor angående sommarens uppdrag, kontakta:
Victor Öberg
070-553 57 39
victor@robacksif.se
Viktigt meddelande från styrelsen
2018-02-12 10:00
Hej medlemmar!
 
Ett nytt spännande år har precis inletts. Möjligheterna för Röbäcks IF har aldrig varit större, med en egen borg i form av Röbäcks Arena och Elofssonhallen i vår ägo (via RAAB), ett ekonomiskt resultat som pekar i rätt riktning och stora barngrupper som fyller på underifrån och kan bygga både junior- och seniorverksamhet långsiktigt.
 
Röbäcks IF drivs idag i huvudsak av ideela krafter. Där individerna i nuvarande styrelse tillsammans engagerar sig i 24 lag inom föreningen (tränare/lagledare/kassör etc.). Vi gör det såklart för det är roligt, för att ge våra barn och ungdomar chansen till ett livslångt idrottande, gemenskapen det skapar och vänner för livet, dvs resultatet av idrottande och mångt och mycket det positiva vi själva upplevt som vi gärna vill att våra barn skall få uppleva. Sammantaget innebär det dock ganska mycket ideelt jobb, på några få. Där några av de få nu nått gränsen och börjat lämnat in. Det är inte hållbart.
 
Det är här DU kommer in i bilden! Röbäcks IF styrelse tappar folk och inför årsmötet den 21/3 behöver flera poster tillsättas, såsom Kassör, Marknad, Material. Vidare behöver båda sektionerna (Fotboll/Innebandy) stärkas med folk. Istället för några få som gör mycket behöver vi ställa om till många som gör lite.
 
Nu handlar det inte om någon annan. Fundera hur du kan hjälpa till/bidra inom dessa områden, om än bara lite, i den utsträckning du kan? 
 
Vänligen förmedla ditt intresse till ordforande@robacksif.se, det handlar om Röbäcks IFs framtid.
Uppdaterad info om sommarens Röbäck Camp!
2018-02-08 10:46
Planeringen är påbörjad inför sommarens stora arrangemang. Mer info under "Röbäck Camp 2018" längst upp på sidan. Notera att vi i år erbjuder två lägerveckor för att försöka tillgodose intresset som uppstått de senaste åren.

Inom kort kommer vi öppna ansökan för de ungdomar som på något sätt vill arbeta hos oss i sommar. håll utkik!
Nyheter från våra lag
IB P2011, 19/03 20:48 
IB P05, 19/03 18:44 
IB P2011, 19/03 12:17 
IB P08, 16/03 19:22 
IB P2011, 11/03 19:37 
 
Våra sponsorer:
Domarlista klicka på pipan
För felanmälan på Röbäcks Arena klicka på gubben