Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till Röbäcks IF!

Anmälan till Röbäck Camp 2019 är nu öppen! Klicka här.
Röbäcks IF önskar glad påsk
2019-04-17 08:10

Med tanke på stundande påskhelg så vill vi informera om våra arbetstider.

Kansliet har stängt: 

Skärtorsdag 18/4 –Annandag Påsk 22/4

Kansliet öppnar åter tisdag 23/4 klockan 9:00 - 12:00.

Kalle finns på plats, torsdag 18/4, fram till 12 sedan åter tisdag.


Glad påsk! 

/RIF

Vi välkomnar till fotbollslek för barn födda 2013
2019-04-11 08:32

I år är det dags för flickor och pojkar födda 2013 att börja leka och lära fotboll med oss. 

 

Lördag 4 maj kl 10-11 hålls ett första föräldramöte i klubbstugan på Röbäcks Arena.  

Söndag 5 maj kl 10-11 genomförs det första träningstillfället.  


Därefter blir det träningar söndagar 10-11 varje söndag, de tre första veckorna med befintliga föreningsledare. Sedan ska lagets egna ledare utses. Söndag 19 maj i samband med träning hålls det andra föräldramötet då ledarrollerna fördelas ut.  

Vid föräldramötena informerar vi om hur verksamheten fungerar och vad det innebär att vara medlem hos oss. Utbildning erbjuds för blivande ledare.  

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse att vara ledare? Kontakta Kalle Öhlund, kalle@robacksif.se eller ta upp det vid föräldramötena. Ingen föranmälan till träningar/möten behövs.

                                        Välkomna att prova på fotbollslek!

                                          /Röbäcks IF Fotbollssektionen

Röbäcks IF presenterar sin värdegrundsposter
2019-04-02 08:49

Vi har under ett antal månader jobbat för att ta fram ett dokument som ska hjälpa, spelare, ledare och föräldrar som är medlemmar i Röbäcks IF. För att tydligt visa vad föreningen står för.

Detta har resulterat i en värdegrundsposter, som ni finner här: Värdegrundsposter.pdf »

 

Alla ledare har fått möjlighet att komma med åsikter om den, efter det så har både styrelse och årsmöte röstat igenom den.

 

Den kommer tryckas och synas runt om i våra lokaler. Vi önskar gärna att alla ledare pratar med sina lag och diskuterar vad varje punkt innebär.

 

/Röbäcks IF

Röbäcks IF kallar till årsmöte
2019-02-27 09:48

Torsdag 21 mars kl 19:30 har föreningen årsmöte i Linneaskolans matsal. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Om du som är medlem vill ta del av årsmöteshandlingarna innan årsmötet så kontaktar du Kalle Öhlund (kalle@robacksif.se). Handlingarna kommer finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet. 

 

Ärendelista för mötet:

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

       b) Styrelsens förvaltningsberättelser (balans- och resultaträkning) för det senaste

            räkenskapsåret

       c) Ändamålsbestämda medel (lagkassor/projekt)

       d) Bokslut i RAAB skall vara redovisat till föreningens revisorer.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

      verksamhets-/räkenskapsåre

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

     a) Föreningens ordförande för en tid på ett år.

     b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

     c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

     d) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år.  I detta val får inte

         styrelsens ledamöter delta.

     e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses

          till ordförande (sammankallande)

13. Beslutande  av värdegrundsdokument.

14. Övriga frågor


Varmt välkomna! 

/Röbäcks IF

Sommarjobba hos oss!
2019-02-20 13:53
Nu är intresseanmälan öppen för sommarens olika uppdrag hos oss. 
Vi har tänkt om lite i år och kommer i nuläget inte att erbjuda någon fotbollsskola. Detta för att istället lägga mer krut på Röbäck Camp vilket innebär att vi behöver ännu fler personer som engagerar sig och arbetar där i olika roller.

Senast fredag 8 mars vill vi ha din intresseanmälan.
För att komma till formuläret, klicka här.

Vid eventuella frågor, kontakta:
Victor Öberg, victor@robacksif.se 

Nyheter från våra lag
FB P06, 17/04 12:51 
FB F09, 16/04 15:20 
FB P06, 16/04 00:58 
IB P05, 15/04 14:39 
 
Våra sponsorer:
Domarlista klicka på pipan
För felanmälan på Röbäcks Arena klicka på gubben